KOOLITUSED

Hiina meditsiini teooria kursus

Hiina meditsiini teooria kursus on esimene osa hiina meditsiini terapeudiõppe programmist ning sellel osalemiseks ei ole vaja eelteadmisi. Kursus annab põhjaliku ülevaate hiina meditsiini baasteooriatest, põhilistest organitest, nende funktsioonidest ja erinevatest haiguspõhjustest.
Lisaks saab loengute käigus teada ka lihtsalt kasutatavate akupressuuri punktide ja ravimtaimede kohta.


Kursus koosneb 10 moodulist ja iga mooduli alguses toimub Rene Bürklandi auditoorne loeng, mis salvestatakse ja seda saab järele kuulata moodle keskkonnas.

Kõiki mooduelid on võimalik läbida moodle õpikeskkonnas, kus põhiline materjal on esitatud slaididena ja Rene Bürklandi loengu salvestustena. 

Iga mooduli juures on lisaks test ja erinevad iseseisvad seminari ülesanded, mis on abiks õpitu omandamisel.
Moodle keskkonnas juhendavad õppetööd Tervise Alkeemia keskuse arstid.

Kursusel osalemiseks ei ole eelnevad teadmised hiina meditsiinist vajalikud. 


Kursuse kava

1. Hiina meditsiini ajalugu, yin yang, 5 elementi, bagua.

Auditoorne loeng 3.01.2023 

Mooduli kestus moodles 3.01 - 30.01.2023

Mooduli juhendaja moodle keskkonnas: Eret Jaanson

2. Eluks vajalikud ained: jing, qi, veri, kehavedelikud, shen.

Auditoorne loeng 31.01.2023

Mooduli kestus moodles 31.01 - 27.02.2023

Mooduli juhendaja Udo Uffert

3. Zang/Fu organsüsteemi tutvustus.  Siseorganid kops ja põrn, nende funktsioonid.

Auditoorne loeng 28.02.2023

Mooduli kestus moodles 28.02 - 27.03.2023

Mooduli juhendaja Udo Uffert

4. Siseorganid neerud ja süda, nende funktsioonid.

Auditoorne loeng 28.03.2023

Mooduli kestus moodles 28.03 - 24.04.2023

Mooduli juhendaja Marin Kraft

5. Siseorganuid perikard ja maks, nende funktsioonid.

Auditoorne loeng 25.04.2023

Mooduli kestus moodles 25.04 - 22.05.2023

Mooduli juhendaja Eret Jaanson

6. Yang organid, nende funktsioonid.

Auditoorne loeng 23.05.2023

Mooduli kestus moodles 23.05. - 19.06.2023

Mooduli juhendaja Eve Kivistik.

7. Erilised organid ning nende funktsioonid.

Auditoorne loeng 5.09.2023

Mooduli kestus moodles 5.09 - 2.10.2023

Mooduli juhendaja Marin Kraft-Jaaksoo

8. Sisemised haiguspõhjused.

Auditoorne loeng 3.10.2023

Mooduli kestus moodles 3.10 - 30.10.2023

Mooduli juhendaja Udo Uffert

9. Välised ja muud haiguspõhjused.

Auditoorne loeng 31.10.2023

Mooduli kestus moodles 31.10 - 27.11.2023

Mooduli juhendaja Eve Kivistik

10. Kanalite ja punktide süsteemi tutvustus, kanalite sisemine ja väline kulg. 

Praktikumi aeg täpsustamisel

Mooduli kestus moodles 29.11 - 27.12.2023

Mooduli juhendaja: Eret Jaanson  

Pärast teooriakoolituse läbimist on võimalik edasi õppida hiina meditsiini diagnostika aluseid, akupunktuuri/akupressuuri ja taimravi

Pärast teooria, diagnostika aluste ja akupressuuri kursuse läbimist annab Tervise Alkeemia välja tunnistuse, mis kinnitab hiina meditsiini terapeudiõppe kursusel osalemist.

Koolitusel saab osaleda ka vabakuulajana, õppides vaid enda ja oma lähedaste toetamiseks.

Vabakuulaja saab osaleda kõigil auditoorsetel loengutel ( välja arvatud meridiaanide praktikum ), vaadata moodle keskkonnas salvestatud loenguid ja loengumaterjale ning lahendada teste. Kokku saab vabakuulaja osaleda 9 moodulis.

Kuna järgmise kursuse aeg on veel täpsustamisel, siis saad end seni lisada ootelisti.


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Mis saab siis kui ma ei saa mõnel loengupäeval osaleda?

Sel juhul saad sama loengut järele vaadata moodle keskkonnas paari päeva möödudes.

Kas vabakuulaja peab osalema kõigil loengutel ?

Ei pea, vabakuulaja saab osaleda täpselt nii palju kui ise soovib, käia kohal loengul või kuulata hiljem järele moodle keskkonnas.

Kas vabakuulaja võib loobuda ka testide lahendamisest?

Jah , vabakuulaja ei pea lahendama teste aga võib seda teha, kui soovib. Eriti soovitav on see juhul, kui on mõttes edaspidi sobival hetkel põhigruppi üle minna. Põhigruppi üle minekuks peavad kõik testid olema lahendatud 100%.

Kas vabakuulaja saab üle minna põhigruppi õppima terapeudiks, kui kursuse jooksul tekib suurem huvi?

Jah, saab juhul kui põhigrupis on hetkel vaba koht ja kõik seniste moodulite testid on lahendatud.

Kui ma ei tunne moodle keskkonda, siis kas on võimalik saada kursuse alguses ja hiljem tehnilist tuge?

Jah, kindlasti aitame alati kui peaks tekkima seal küsimusi või mingeid tõrkeid. Seni on kõik selle esimese mooduli jooksul selgeks saanud ilma suuremate pingutusteta?