blogi

Hoolime sinu andmete turvalisusest

17. mai 2018

Privaatsusteave

Dao OÜ privaatsuspoliitika sisaldab teavet selle kohta, kes ja millistel eesmärkidel töötleb Sinu isikuandmeid. Samuti selgitame isikuandmete kaitsega seonduvaid õiguseid ning võimalusi nende õiguste kasutamiseks. Privaatsuspoliitika kehtib Dao ning kõigi isikute suhtes, kes kasutavad Dao teenuseid. Käesolevat dokumenti võidakse aegajalt uuendada. Eeldame, et Sina (Andmesubjekt) oled teadlik ja hoolid oma isikuandmete töötlemisest. Seetõttu kinnitame, et DAO OÜ suhtub Sinu andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisse täie tõsidusega.

Andmekaitsespetsialist (DPO)

Meie ettevõtte DAO OÜ, asukohaga Tulika 19, 10140 Tallinn, 10613 Harju maakond andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialist: Anu Kaljurand

DPO töökoha asukoht: Tulika 19, 10613 Tallinn, Harju maakond

E-posti aadress: info@tervisealkeemia.ee

Millal ja kuidas Dao andmeid hoiab

Sinu kohta kogutud andmeid, mis on saadud meie teenuste kasutamise kaudu, hoitakse Daos ajavahemikul, mil kehtib seaduses sätestatud andmete säilitamise kohustus ja nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis, mida administreerib kolmas osapool, kes asub EL-is või riigis, mis on ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga. Kõnealused kolmandad osapooled ei oma ligipääsu andmetele ega kasuta Sinu isikuandmeid muuks otstarbeks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks.

Andmete kogumine ja kasutamine

Dao kogub isikuandmeid peamiselt oma klientidelt. Need on reeglina ees- ja perenimi ning e-posti aadress. Me kasutame sinu isikuandmeid uudiskirja saatmiseks ainult Sinu nõusolekul eelnevalt kinnitatud e-posti aadressile. Sul on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, kas valides uudiskirja all unsubscribe või andes sellest teada e-posti aadressil info@tervisealkeemia.ee. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel.